Now Playing Tracks

kitesquotes:

"Cuộc đời thì ngắn mà năm tháng dài rộng lại chẳng đợi chờ ai cả, dù bạn không muốn nhưng ngày hôm qua vẫn đi mất rồi. Hãy đứng ở ngày hôm nay, chào tạm biệt ngày hôm qua và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai!"

{Đã đến lúc nói lời tạm biệt - Gỗ}
des by rio-hirius@Kitesvn.com

We make Tumblr themes