Now Playing Tracks

kitesquotes:

"Trước đây, mỗi ngày anh đều ăn cơm ở đây. 
Những bỗng một ngày, có một cô gái xông vào sân thượng của anh.
Anh nhìn cô ấy ăn cơm, rồi từng ngày cứ thế trôi qua. 
Có lúc nhìn thấy cô gái đó cười, có lúc lại thấy cô ấy khóc.
Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khắc vào trong tim.”

{Phong Đằng - Sam Sam Đến Rồi}
des by HinaNg@Kitesvn.com

To Tumblr, Love Pixel Union